Decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie dotycząca budowy drogi ekspresowej S16

Decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie dotycząca budowy drogi ekspresowej S16

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska z siedzibą w Olsztynie wyemitował decyzję, która wpływa na plany związane z budową drogi S16. Ze względu na propozycję drogowców, nie uzyskał zgody na pierwotnie zaproponowany wariant.

Tok postępowania dotyczący konstrukcji drogi ekspresowej S16, łączącej Mrągowo, Orzysz i Ełk, trwa prawie trzy lata. Jednakże, po tym czasie wcześniejsze plany drogowców zostały zaszargane przez decyzję wydaną przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, który nie zaakceptował wariantu zaproponowanego przez budowniczych.

Szacowanie wpływu na środowisko było kluczowe podczas procedury oceny oddziaływania na środowisko nowo planowanej inwestycji drogowej. W czasie tej analizy wykryto poważne przeszkody. Budowanie drogi ekspresowej łączącej Mrągowo, Orzysz i Ełk według wariantu B – projektowanego przez inwestora i rekomendowanego przez olsztyńskich budowlańców – mogłoby spowodować istotne zniszczenia środowiska.

Jednakże, raport dotyczący oddziaływania na środowisko uwzględnia również alternatywny wariant C. Ten dodatkowy wariant został zaproponowany przez inwestora w przypadku, gdyby pierwotny plan nie otrzymał zgody właściwych organów.

W obliczu tych okoliczności, i zgodnie z prawem, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska z Olsztyna wystąpił do inwestora z pytaniem o zgodę na wykonanie inwestycji na podstawie racjonalnego, alternatywnego wariantu opisanego w raporcie o oddziaływaniu na środowisko. Jeśli inwestor nie wyrazi zgody na ten alternatywny plan, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie ma prawo odmówić zgody na realizację projektu – wyjaśnia rzeczniczka RDOŚ.