Wójt gminy Ełk zyskuje wotum zaufania i otrzymuje absolutorium

Wójt gminy Ełk zyskuje wotum zaufania i otrzymuje absolutorium

Decyzję o udzieleniu wotum zaufania dla wójta gminy Ełk podjęli jej radni po szczegółowej analizie i dyskusji na temat raportu dotyczącego kondycji administracyjnej jednostki samorządowej. Absolutorium, będące potwierdzeniem prawidłowej realizacji ubiegłorocznego budżetu, zostało także przyznane przez lokalnych decydentów.

Spotkanie radnych gminy Ełk, na którym debatowano nad przyznaniem absolutorium oraz wotum zaufania, odbyło się 14 czerwca. Wcześniej, dokładniej mówiąc pod koniec maja, na oficjalnej stronie internetowej gminy opublikowany został szczegółowy raport ilustrujący jej stan.

Wójt gminy Ełk, Tomasz Osewski, wyraził swoje zadowolenie z treści raportu, stwierdzając że wszyscy mieszkańcy są świadomi, iż jednostka samorządowa jest zarządzana w sposób odpowiedni i efektywny.