Zmiana organizacji ruchu na ulicach Kolejowej i Sielskiej od 10 kwietnia związana z pracami budowlanymi

Zmiana organizacji ruchu na ulicach Kolejowej i Sielskiej od 10 kwietnia związana z pracami budowlanymi

Z dniem 10 kwietnia, w środę, nastąpi reorganizacja ruchu drogowego na dwóch ulicach w Ełku, tj. Kolejowa i Sielska. Objazd zostanie skierowany na inne drogi: Wczasowa, Letniskowa, Sielska poprzez istniejący obwodnica wzdłuż torów kolejowych, kończąc na ul. Norwida i Przemysłowej. Zupełnie jak dotychczas będzie funkcjonować komunikacja miejska.

Ta tymczasowa zmiana jest konsekwencją prowadzonych robót budowlanych dla „Prac na linii E75 na odcinku Białystok – Suwałki – Trakiszki (granica państwa), etap I odcinek Białystok – Ełk”, które są częścią fazy I tego projektu. Od najbliższej środy, tj. 10 kwietnia, planowane są te modyfikacje w organizacji ruchu na ulicach Kolejowej i Sielskiej w mieście Ełk.

Firma Budimex SA, główny wykonawca tych prac, ma zamiar zamknąć fragment ulicy Kolejowej od ul. Szyszkowej do Sielskiej w celu regulacji studzienek kanalizacyjnych i położenia nawierzchni bitumicznej. Planowany objazd poprowadzi ruch od Mrozów do Ełku i w przeciwnym kierunku poprzez ulice: Wczasowa, Letniskowa, Sielska, a następnie obwodnicą wzdłuż torów kolejowych kończąc na ulicach Norwida i Przemysłowej.

Dojazd do nieruchomości w pobliżu będzie zapewniony mimo zamknięcia odcinka drogi, a komunikacja miejska nadal będzie działać na dotychczasowych zasadach. Zmiana w organizacji ruchu potrwa przewidywalnie do 18 kwietnia 2024 roku.