Termin na złożenie wniosków o stypendia za osiągnięcia naukowe i społeczne w Ełku kończy się 20 stycznia

Termin na złożenie wniosków o stypendia za osiągnięcia naukowe i społeczne w Ełku kończy się 20 stycznia

Czas na składanie dokumentów aplikacyjnych na stypendia, które są przyznawane za aktywność w sferze społecznej oraz za wyniki w nauce, dobiega końca. Ratusz w Ełku zakończy ten proces 20 stycznia.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez prezydenta miasta Ełku, Tomasza Andrukiewicza, takie formy wsparcia finansowego są dostępne dla uczniów, którzy regularnie uczęszczają do placówek edukacyjnych zarządzanych przez to miasto.

Wśród podmiotów, które mają możliwość złożenia wniosku o przyznanie stypendium, znajdują się nie tylko dyrektorzy szkół i rady rodziców. Prawo do składania wniosków mają również rodzice uczniów, a także różnego rodzaju fundacje i stowarzyszenia. W gronie uprawnionych jest również szerokie spektrum innych organizacji oraz podmiotów, które angażują się w działania edukacyjne skierowane do uczniów.