Staromodna ełcka plaża przy ul. Parkowej powoli nabiera nowego wizerunku

Staromodna ełcka plaża przy ul. Parkowej powoli nabiera nowego wizerunku

Pracownicy administracji miejskiej Ełku podjęli decyzyjne działania, które mają na celu przemianę zaniedbanej plaży miejskiej znajdującej się przy ulicy Parkowej. Obecnie, główne wysiłki skupiają się na opracowaniu planu zagospodarowania tego obszaru.

Według prezydenta Ełku, Tomasza Andrukiewicza, kluczowym elementem projektu jest stworzenie wyciągu do nart wodnych. To ma być główny punkt odniesienia dla całej koncepcji odnowy.

Obecnie, pomysł przechodzi przez etap konsultacji – pierwszym krokiem były rozmowy z lokalnymi radnymi. Jak podkreśla Michał Tyszkiewicz, lider komisji sportu i turystyki w radzie miasta Ełk, już na tym wczesnym etapie pojawiają się pierwsze uwagi i sugestie dotyczące planu.