Spotkanie lokalnych samorządowców w Ełku. O czym rozmawiali?

Spotkanie lokalnych samorządowców w Ełku. O czym rozmawiali?

Spotkanie samorządowców w Gminie Ełk

Samorządy ze wschodniej części województwa spotkały się, aby porozmawiać o dofinansowaniach ze środków rządowych. Wśród przedstawicieli 20 samorządów znaleźli się burmistrzowie, wójtowie czy starostowie. Spotkanie to zainicjowali Tomasz Osewski, wójt Gminy Ełk oraz Jerzy Małecki, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Spotkanie odbyło się w Urzędzie Gminy Ełk przy ul. T. Kościuszki 28A.

Spotkanie samorządowców zorganizowane przez posła Jerzego Małeckiego i ełckiego wójta

Niedawno lokalne samorządy miały problem z dofinansowaniami, miedzy innymi ze względu na kryzys gospodarczy, jaki pojawił się w 2020 r. Wiązał się on m.in. z mniejszymi wpływami do budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego. Ten i inne czynniki wpłynęły na to, że koniecznym było zredukowanie inwestycji. Jerzy Małecki utrzymuje, że problem ten da się rozwiązać dzięki „Polskiemu Ładowi” czyli rządowemu programowi, który ostatnio wywołał dość sporo kontrowersji. Pan poseł jako członek rządzącej partii zwołał spotkanie między innymi po to, aby promować punkty tego programu. Chodzi głównie o bezzwrotne dofinansowania, jakie samorządy mają dostać na realizowanie określonych projektów.

Dofinansowanie dla samorządowców

Podczas spotkania dyrektor warmińsko-mazurskiego oddziału Banku Gospodarstwa Krajowego zabrała głos na temat kilku ważnych spraw. Wspomniała ona o inwestycjach komunikacyjnych, ciepłowniczych, wodnych, kulturalnych a także sportowych. Podkreśliła, że wachlarz inwestycji jest naprawdę szeroki. Teraz samorządy terytorialne mogą starać się o dofinansowanie w ramach Programu Inwestycji Strategicznych.

Jakie są plany na przyszłość?

Podczas spotkania w Ełku samorządowcy rozmawiali również o tym, jakie efekty chcą osiągnąć w najbliższej przyszłości. Między innymi wójt Tomasz Osewski wspomniał, że konieczne jest tworzenie nowych miejsc pracy oraz dbanie o zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy naszego kraju. Wspomina on, że to właśnie samorządy znają się najbardziej na spełnianiu marzeń Polaków.

Czym jest Program Inwestycji Strategicznych?

Program Inwestycji Strategicznych jest projektem wchodzącym w skład Polskiego Ładu. Chodzi w nim o to, aby zwiększyć inwestycje publiczne dzięki bezzwrotnym dofinansowaniom. Wysokość takiego dofinansowania zależy od priorytetu danej inwestycji. Promesy inwestycyjne, realizujące ten program, udziela bank BGK.