Placówki oświatowe w Gminie Ełk mają nowych dyrektorów

Placówki oświatowe w Gminie Ełk mają nowych dyrektorów

Placówki oświatowe w Gminie Ełk mają nowych dyrektorów

Placówki oświatowe w Gminie Ełk mogą się właśnie pochwalić nowymi dyrektorami. A może lepszym słowem byłoby „dyrektorkami”, ponieważ wszystkie trzy stanowiska objęły panie. Trzy miejscowości w gminie ogłosiły niedawno konkurs na nowego dyrektora, a teraz znamy już wyniki. Cieszy nas fakt, że wybrano kompetentne osoby z długimi latami pracy za sobą.

Kim są nowi dyrektorzy?

Gmina Ełk ma nowych dyrektorów placówek oświatowych. Chodzi o Straduny, Mrozy Wielkie i Nową Wieś Ełcką, gdzie zakończył się właśnie konkurs. Kto poprowadzi te szkoły?

Pierwszą ze szkół, w której odbył się konkurs, był Zespół Szkół Samorządowych w Tradunach. Nowym dyrektorem tej placówki została Kamila Hańczyk, która w szkole tej pracuje od roku 2008. Wcześniej pracowała też w Zespole Szkół Samorządowych w Starych Juchach. Zależy jej na tym, aby jej uczniowie nie tylko się uczyli ale również przygotowywali się do odpowiedzialnego i świadomego życia.

Zmiana nastąpiła także w Nowej Wsi Ełckiej. Obowiązki dyrektora przejęła tam pani Katarzyna Niedźwiedzka. Miejscem, któremu będzie przewodzić, jest Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowej Wsi Ełckiej. Sama pracuje tam już aż 30 lat, więc bardzo dobrze zna potrzeby lokalnej młodzieży a także całą kadrę pedagogiczną. Pani Katarzyna zaczynała uczyć jeszcze zanim istniały gimnazja, a ośmioklasowa szkoła podstawowa znajdowała się w dawnym budynku. Rozwój jej kariery szedł więc równolegle z rozwojem szkoły.

Ostatnią szkołą, która właśnie poznała swojego nowego dyrektora, jest Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów w Mrozach Wielkich. Przewodzić placówce będzie Małgorzata Wakuła, dyplomowana nauczycielka wychowania fizycznego oraz edukacji wczesnoszkolnej. Również może się pochwalić długim stażem pracy, bo zaczęła ją już 20 lat temu.

Kto może zostać dyrektorem szkoły?

Dyrektorem szkoły nie może zostać pierwsza lepsza z ulicy. Stanowisko to wymaga nie tylko dobrych umiejętności zarządzania, ale wypada też, aby taki dyrektor sam był nauczycielem. Dzięki temu będzie w stanie dobrze zrozumieć potrzeby nauczycieli i kierować placówką pod kątem tego, co jest najlepsze dla uczniów. Sam w końcu miał okazję przez długi czas z nimi pracować.