Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie sprzeciwia się budowie drogi S16 przez Mazury

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie sprzeciwia się budowie drogi S16 przez Mazury

Trwająca prawie trzy lata procedura dotycząca budowy drogi S16 od Mrągowa do Ełku dobiegła końca, a decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie jest negatywna. Wariant przebiegu drogi proponowany przez inwestora nie został zaakceptowany.

Kluczowym argumentem przeciwko planowanej trasie drogi była analiza oddziaływania nowej arterii komunikacyjnej na środowisko naturalne Mazur. Obszar ten jest znany z unikalnych ekosystemów, które są chronione na mocy programu Natura 2000. W trakcie analizy okazało się, że proponowany przebieg drogi S16 w wariancie B może znacząco zakłócić równowagę ekologiczną tego regionu.

Jednym z najbardziej zagrożonych gatunków, które cierpieliby na skutek realizacji projektu w proponowanym kształcie, jest żółw błotny – gatunek rzadki i narażony na wyginięcie. Nowa droga miałaby bezpośredni wpływ na tereny lęgowe, hibernacyjne oraz trasy migracyjne tych zwierząt.

„Rozważając dokumentację wnioskodawcy, dochodzimy do wniosku, że realizacja drogi według proponowanego wariantu przyniesie ze sobą zniszczenie prawie połowy najważniejszych obszarów dla żółwi błotnych. Wpływ na siedliska tego gatunku byłby nieodwracalny i negatywny” – wyjaśnia Justyna Januszewicz, rzecznik RDOŚ w Olsztynie.

Z punktu widzenia ochrony środowiska, proponowany wariant trasy drogi S16 jest nie do przyjęcia. Teraz pytanie brzmi: co dalej z projektem budowy tej drogi?