Powstaje Komitet Rewitalizacji Miasta Ełku: Pierwsze spotkanie i przekazanie władzy

Powstaje Komitet Rewitalizacji Miasta Ełku: Pierwsze spotkanie i przekazanie władzy

Zadaniem Komitetu Rewitalizacji Miasta Ełku jest stworzenie platformy do współpracy i wymiany myśli pomiędzy różnymi interesariuszami rewitalizacji – mieszkańcami miasta, organizacjami pozarządowymi, właścicielami nieruchomości oraz przedsiębiorcami a organami Miasta. Komitet dba o interesy związane z procesem odnawiania centrum Ełku, począwszy od planowania aż po ocenę efektów działań. Dodatkowo, pełni ważną funkcję doradczą dla Prezydenta Miasta Ełku w obszarze wdrażania Gminnego Programu Rewitalizacji.

Inauguracyjne spotkanie Komitetu miało miejsce 23 sierpnia. Podczas niego, Zastępca Prezydenta Ełku – Artur Urbański wręczył akty powołania członkom Komitetu. Przewodniczenie Komitetowi powierzono Magdalenie Ninie Łaszcz, natomiast Marcin Sawicki objął stanowisko jej zastępcy. W trakcie spotkania omówiono role jakie ma spełniać Komitet, jakie są jego zasady funkcjonowania, a także podano informacje o postępach w pracach nad Gminnym Programem Rewitalizacji Miasta Ełku.

Komitet będzie działać przez najbliższe dwa lata, wspierając cały proces odnawiania centrum miasta. Część osób wchodzących w skład Komitetu została wybrana w wyniku otwartego naboru. Pozostałe stanowiska obsadzili reprezentanci Policji, Konwentu Seniorów, Rady Miasta Ełku oraz sam Prezydent Miasta.