Podsumowanie sezonu żeglugowego 2023 na wodach Warmii i Mazur

Podsumowanie sezonu żeglugowego 2023 na wodach Warmii i Mazur

Sezon żeglugowy na Warmii i Mazurach, trwający od maja do września 2023 roku, przebiegł pod czujnym okiem policyjnych wodniaków oraz innych służb. Ich zadaniem było utrzymanie bezpieczeństwa na miejscowych akwenach, a także egzekwowanie przepisów wobec tych sterników, którzy je lekceważyli. Niestety, mimo ich wysiłków, doszło do 19 tragicznych zdarzeń zakończonych utonięciem (porównując, rok wcześniej było to aż 38). Spośród tych przypadków, 10 miało miejsce w szczycie sezonu, czyli podczas wakacji (21 rok wcześniej).

Policyjni wodniacy nie okazywali litości dla tych, którzy pod wpływem alkoholu stawali za sterem jednostek pływających czy też swoim zachowaniem zagrażali innym. Wielokrotnie angażowali się także w działania ratownicze, co pozwalało na ochronę życia, zdrowia i mienia osób znajdujących się w niebezpieczeństwie.

Podczas pięciomiesięcznego sezonu żeglugowego policyjni wodniacy we współpracy z innymi służbami przeprowadzili 1900 interwencji na miejscowych wodach i terenach przywodnych. W trakcie tych działań przeprowadzili ponad 3300 badań trzeźwości. Na podstawie tych testów wyciągnięto konsekwencje wobec 25 sterników, którzy byli pod wpływem alkoholu oraz 55 osób korzystających z niemechanicznych jednostek pływających, takich jak kajaki czy rowery wodne. Policjanci odnotowali też ponad 1700 przypadków wykroczeń. Większość z nich zakończyła się pouczeniem, ale niektóre były na tyle poważne, że postanowiono ukarać ich sprawców mandatami. Takich decyzji podjęto 660, a w 49 przypadkach interwencje zakończyły się sporządzeniem wniosku o ukaranie do sądu.