Insp. Mirosław Elszkowski obejmuje stanowisko szefa Policji Warmińsko-Mazurskiej

Insp. Mirosław Elszkowski obejmuje stanowisko szefa Policji Warmińsko-Mazurskiej

W dniu 6 maja, insp. Mirosław Elszkowski został mianowany na stanowisko szefa Policji Warmińsko-Mazurskiej. Nominacja ta była wynikiem decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, podjętej na wniosek Komendanta Głównego Policji. Przed objęciem tej roli, insp. Elszkowski pełnił funkcję Pierwszego Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy.

Uroczystość przekazania obowiązków odbyła się w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, gdzie najważniejsze stanowisko w garnizonie zostało oficjalnie przekazane nowemu szefowi. W wydarzeniu uczestniczyli liczni goście, w tym nadinsp. Roman Kuster, Zastępca Komendanta Głównego Policji, Radosław Król, Wojewoda Warmińsko-Mazurski oraz Łukasz Łukaszewski, reprezentujący Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Obecni byli także przedstawiciele służb mundurowych współpracujących z Policją, kadra kierownicza warmińsko-mazurskiej policji oraz pracownicy KWP w Olsztynie, którzy zgromadzili się na tej uroczystości w dużej liczbie.

Poprzednik insp. Elszkowskiego, mł. insp. Paweł Krauz, jest doświadczonym funkcjonariuszem, który swoją karierę w Policji rozpoczął w 1996 roku w Komendzie Powiatowej Policji w Wołominie. Jego ścieżka zawodowa obejmowała różne stanowiska, m.in. Komendanta Komisariatu Policji Warszawa Ursynów, I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Pruszkowie oraz Komendanta Powiatowego Policji w Piasecznie. Od stycznia 2024 roku pełnił obowiązki p.o. Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie.