Prezydent Ełku podpisuje umowy na dofinansowanie inwestycji drogowych w centrum miasta

Prezydent Ełku podpisuje umowy na dofinansowanie inwestycji drogowych w centrum miasta

Podpisano umowę na dofinansowanie dwóch kluczowych projektów modernizacji infrastruktury drogowej w centrum Ełku. Prezydent Tomasz Andrukiewicz udzielając swojego podpisu pod umową, sfinalizował proces pozyskiwania funduszy finansowych na modernizacje ulic Małeckich oraz 3 Maja. Fundusze pochodzą z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, a ich suma przekracza kwotę 3,4 miliona złotych.

Inicjatywy te, dotyczące przebudowy ulic Małeckich i 3 Maja, są tylko dwoma spośród setek projektów realizowanych przez samorządy w województwie warmińsko-mazurskim. Wszystkie te projekty mają na celu poprawę infrastruktury drogowej i otrzymały finansowe wsparcie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Dwie istotne umowy zostały podpisane przez prezydenta Ełku, Tomasza Andrukiewicza. Jedna dotyczyła „Przebudowy ul. Małeckich”, a druga „Przebudowy ul. 3 Maja”.

Zakres prac związanych z modernizacją ulicy Małeckich jest szeroki: obejmuje on przebudowę jednokierunkowej drogi o długości 253 metrów, wyłożonej betonem asfaltowym. Inne elementy to przebudowa miejsc parkingowych, chodników przylegających do nich oraz budowę ścieżki rowerowej w jezdni bitumicznej o jednokierunkowym przebiegu. Ponadto planuje się zakup i instalację trzech stojaków na rowery, po sześć miejsc każdy, budowę dwóch wyniesionych przejść dla pieszych z kostki brukowej, modernizację oświetlenia ulicznego, kanalizacji deszczowej oraz kanalizacji teletechnicznej. Planowany jest także montaż systemu monitoringu wizyjnego.