Ełk daje głos obywatelom: Nowa forma decydowania o funduszach publicznych

Ełk daje głos obywatelom: Nowa forma decydowania o funduszach publicznych

Ełk, tętniące życiem miasto na północnym wschodzie Polski, wprowadza nową innowację w polityce zarządzania finansami miejskimi, dołączając do wybranych ośrodków miejskich, które praktykują uznaniową strategię dystrybucji funduszy z budżetu miasta. Konkretnie, miejsce to wprowadza budżet obywatelski, umożliwiając mieszkańcom samodzielne podejmowanie decyzji o alokacji środków publicznych.

Nie jest to pierwsza inicjatywa tego rodzaju na Warmii i Mazurach. W rzeczywistości, wiele innych miast w regionie już z powodzeniem zastosowało ten sposób zarządzania finansami miejskimi. Przykłady takich miast obejmują Olsztyn, Elbląg, Giżycko i Olecko, które wszystkie wprowadziły budżet obywatelski, uprawniający mieszkańców do podejmowania decyzji o wydatkach z publicznych środków.